Vietnamese Invitation

English Invitation

VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION IN NSW
HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TỰ DO NSW

ABN: 318 639 979 93
PO. Box 256  CABRAMATTA
53 Tarlington Pde. Bonnyrigg 2177
Tel: 8798 0471
Fax: 8798 0471
Email: vwansw@optusnet.com.au

Book Launch

Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do NSW xin kính mời qúy đồng hương tham dự buổi phát hành tập sách thông tin bằng song ngữ:

Vấn Đề Ưu Tiên Gia Đình: Yên vui và an toàn cho chính mình và con cái

Your happiness and the safety of your family are your priorities.

Ngày:Giờ:

Địa điểm:

Thứ Ba, 03/07/201210am – 12pm

Nhà Hàng Bạch Đằng

46 Canley Vale Road

Canley Vale, NSW 2166

Số chỗ giới hạn, xin qúy vị vui lòng điện thoại trước để ghi tên tham dự

Liên lạc Thao Nguyen số: 0411 508 865 hoặc

Email: vwansw@optusnet.com.au

HẾT HẠN ĐĂNG KÝ NGÀY THỨSÁU 29/06/2012