vwansw-logo

VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION IN NSW
HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TỰ DO TẠI NSW

PO. Box 256 CABRAMATTA
53 Tarlington Pde. Bonnyrigg 217
Tel: 8798 0471 Fax: 8798 0471
Email:
vwansw@optusnet.com.au
ABN: 318 639 979 93

Buổi Nói Chuyện của Chuyên Khoa Tâm Lý
về bệnh Mất Trí Nhớ

Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do NSW kết hợp với Dịch-vụ Y-tế Sắc-tộc Liverpool (LMHS) sẽ tổ chức hai buổi nói chuyện của chuyên khoa tâm lý về sự thay đổi tâm lý của người bệnh và cách làm thế nào để giảm căng thẳng cho người bệnh và người chăm sóc. Đây là một phần trong chương trình Tìm Hiểu về Bệnh Mất Trí Nhớ (Dementia Awareness Project) được tài trợ bởi Mounties Club.

Buổi thông tin sẽ được tổ chức theo chi tiết như sau:

Ngày 1:    Thứ Năm, 14/02/2013, từ 10 giờ sáng – 12 giờ trưa

Chủ đề:    Bệnh Mất Trí Nhớ và sự thay đổi tâm lý của người bệnh.

Ngày 2:    Thứ Năm, 21/02/2013, từ 10 giờ sáng – 12 giờ trưa

Chủ đề:    Các bài tập thể dục nhẹ và cách làm giảm căng thẳng cho người bệnh và người chăm sóc.

Địa điểm: Cabra-Vale Senior Citizen Hall

Góc đường McBurney & RailWay Pde, Cabramatta NSW 2166 (Phía sau Thư viện Cabramatta)

Có ăn trưa nhẹ.

Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin liên lạc:

Cô Tấn Lê: 0424 969 058

Cô Ngọc Lê: 0406 854 381

Văn phòng Hội Phụ Nữ: (02) 8798 0471

Hoặc email: vwansw@optusnet.com.au