vwansw-logo

VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION IN NSW
HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TỰ DO TẠI NSW

PO. Box 256  CABRAMATTA
53 Tarlington Pde. Bonnyrigg 217
Tel: 8798 0471     Fax: 8798 0471
Email:
vwansw@optusnet.com.au
ABN: 318 639 979 93

Buổi Nói Chuyện về bệnh
Mất Kiểm Soát Tiểu Tiện và Đại Tiện

Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do NSW kết hợp với Dịch-vụ Y-tế Sắc-tộc Liverpool (LMHS) sẽ tổ chức buổi nói chuyện về bệnh Mất Kiểm Soát Tiểu Tiện, Đại Tiện và cách ngăn ngừa bệnh. Buổi thông tin sẽ được trình bày bởi chuyên viên y tế chăm sóc về bệnh mất kiểm soát tiểu & đại tiện.

Buổi phổ biến tin tức này là một phần trong chương trình Tìm Hiểu về Bệnh Mất Trí Nhớ (Dementia Awareness Project) được tài trợ bởi Mounties Club qua chương trình Club Grant của Hội Đồng Thành Phố Fairfield.

Buổi thông tin sẽ được tổ chức theo chi tiết như sau:

Ngày :     Thứ Năm, 07/03/2013

Giờ :        10 giờ sáng – 12 giờ trưa

Địa điểm: Cabra-Vale Senior Citizen Hall

Góc đường McBurney & RailWay Pde, Cabramatta NSW 2166 (Phía sau Thư viện Cabramatta)

Có ăn trưa nhẹ.

Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin liên lạc:

Cô Tấn Lê: 0424 969 058

Cô Ngọc Lê: 0406 854 381

Văn phòng Hội Phụ Nữ: (02) 8798 0471

Hoặc email: vwansw@optusnet.com.au