vwansw-logo

VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION IN NSW
HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TỰ DO TẠI NSW

PO. Box 256 CABRAMATTA
53 Tarlington Pde. Bonnyrigg 217
Tel: 8798 0471 Fax: 8798 0471
Email:
vwansw@optusnet.com.au
ABN: 318 639 979 93

Buổi Thông Tin về Bệnh Suy Giảm Thính Giác
và các Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế
dành cho Người Chăm Sóc, Người Bệnh và Các Bác Cao Niên

Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do NSW kết hợp với Dịch-vụ Y-tế Đa-văn-hóa Liverpool (LMHS) sẽ tổ chức một buổi hội thảo về bệnh suy giảm thính giác, cách chữa trị, và chương trình hổ trợ của chính phủ dành cho người bị suy giảm thính giác; Các dịch vụ chăm sóc thay thế cho người bệnh và người chăm sóc.

Đây là một phần trong chương trình Tìm Hiểu về Bệnh Mất Trí Nhớ (Dementia Awareness Project) được tài trợ bởi Mounties Club.

Buổi thông tin sẽ được tổ chức theo chi tiết như sau:

Ngày: Thứ Năm, 09/05/2013
Giờ: 9.30 giờ sáng – 2 giờ trưa
Địa điểm: Cabra-Vale Senior Citizen Hall
Góc đường McBurney & RailWay Pde, Cabramatta NSW 2166
(Phía sau Thư viện Cabramatta)

Có ăn trưa nhẹ và chương trình văn nghệ “Cây Nhà Lá Vườn”

Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin liên lạc:

Cô Tấn Lê: 0424 969 058
Cô Ngọc Lê: 0406 854 381
Văn phòng Hội Phụ Nữ: (02) 87980471
Hoặc email: vwansw@optusnet.com.au

 

Seminar on Hearing Impairment and Respite Care

Vietnamese Women’s Association (VWA) collaborates with Liverpool Multicultural Health Service (LMHS) to organise a seminar on Hearing Impairment, Treatments and Government Subsidy; And Respite Care information for the elderly and the carers.

This seminar is a part of the “Dementia Awareness Project” sponsored by Mounties Club through Club Grant Scheme managing by Fairfield City Council.

The information sessions will be organised as following:

Day: Thursday, 09/05/2013,
Time: 9.30am – 14.00pm
Venue: Cabravale Senior Citizen Hall
CRN McBurney Rd & Railway Parade, Cabramatta 2166
(Behind Cabramatta Library)

Light lunch provided

For more information and registration, please call:

Tan Le: 0424 969 058
Ngoc Le: 0406 854 381
VWA: (02) 8798 0471
Email: vwansw@optusnet.com.au