Em là Tôn Nữ

Một đóa thiên hương, một nụ hồng,
Em là Tôn nữ chốn vương tông.
Lưu xứ đất người, hoa gấm cũ,
Vẫn trang đài các, vẫn quang phong!

Màu áo em mang sắc cổ đồng,
Trời thu vàng động nét bên trong.
Tay ngà ngón ngọc nâng cung bậc
Dưới mái quỳnh trang bóng nguyệt lồng.

Ta kẻ lưu vong, bạc chiến bào,
Công hầu, danh vị đã hư hao.
Bỗng nắng hanh vàng soi cánh bướm,
Tưởng nhớ ngày xưa, luống dạt dào.

Bến nước Đò Cồn, nhớ thuở nao,
Sương đêm rơi lạnh nhuốm ánh đào.
Lăn tăn gợn sóng tình Tôn nữ,
Nhớ mãi vô cùng một ánh sao!

Vương Ngọc Long

Ton-Nu-Na-Uy