LỚP HỌC MÁY TÍNH CƠ BẢN CHO PHỤ NỮ

(21/8/12 – 18/09/12)

Khóa học gồm 7 tuần dành cho phụ nữ, dưới sự chỉ dẫn của giảng viên có kinh nghiệm.

Chương trình học:

»» Cách sử dụng các ứng dụng của Microsoft ««

»» Đọc và xem báo trên mạng Internet, gởi email ««

»» Cách lưu trữ hình vào dĩa DVD hoặc thẻ nhớ USB ««

Ngày: Từ 21/08/2012 tới 18/09/2012

Giờ: 10 giờ sáng tới 12 trưa

Địa điểm: 53 Tarlington Pde. Bonnyrigg

Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh xin liên lạc với Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do NSW số:

Tel: 8798 0471

Email: vwansw@optusnet.com.au