Nhớ Huế

Nhớ sao như nhớ dòng sông vắng,
Nhớ cánh thuyền trôi đi viễn phương,
Nhớ nước sông Hương buồn quạnh vắng,
Nhớ hồn non Ngự bóng mây vương!
Nhớ bóng trăng tàn đêm Bến Ngự,
Nhớ chiều cô tịch bến Vân lâu.

Có một người xa buồn viễn xứ,
Chiều nay không biết nhớ thương ai.
Khúc Nam Bình hay khúc Nam Ai đó?
Tận đáy lòng ta, tiếng thở dài!

Nguyễn huy Phước

Huế