Niềm tin trong đời…

Có lúc hồn bơ vơ, con tự hỏi:
“Nếu cuộc đời không cho ta niềm vui
Thì còn ai đưa ta đi tìm hạnh phúc?

Chân tình, tìm nơi đâu?
trong tim người –
hay mịt mùng trong màn sương bao phủ?

Mẹ ơi,
Một lần tỉnh giấc
…mơ màng

con tìm thấy…
một loài hoa chợt nở trong sương
đặt tên cho mẹ là hoa nhân ái

vì trong biển tình độ lượng
mẹ đã dành cho con
trong suốt cả cuộc đời,

… dù bên trời mưa rơi, tuyết phủ
hay biển đời lau nước mắt chưa khô

Mẹ đưa con, ra ngoài vùng bóng tối
Đến bên con, khi giông tố chưa tàn

Mẹ dạy con, tiếng nói yêu thương
bằng hy vọng, và niềm tin bất tận

Nước mắt nhạt nhoà
mẹ dạy con,
một giòng sông nhân ái,
và nuôi con… bằng giòng sữa yêu thương

Lần cuối,
Nước mắt rơi trên môi anh,
môi em,
và… trên nhân gian phiền não

… trong ánh nến chập chùng
… mẹ dạy con biết khóc,
tiếng khóc của con người
khi biết đến “chia ly”…

Anh Thư – Sydney
Ngày cho mẹ – tháng 5 – 2013