Trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn 2016

 

 

 

 

 

TRẠI NGỌN ĐUỐC SINH TỒN
TRẠI “NGỌN ĐUỐC SINH TỒN”

THỨ SÁU 15/072016 TỪ 5:30PM đến 3:30PM CHÚA NHỰT 17/07/2016

St Joseph Conference Centre – 30 Tyson rd- Bringelly / NSW 2556

CHƯƠNG TRÌNH
THỨ SÁU 15/07/2016: NHẬP TRẠI

5:30PM: Ghi danh, Thể lệ nhập trại, Nhận phòng.

7:00PM: Họp Tiền Đại Hội: Phân chia công tác, gặp gỡ, giới thiệu với nhau

8:30PM: Karaoke và cháo gà

9:30PM: Về phòng nghỉ.

THỨ BẨY 16/07/2016: ĐẠI HỘI: THUYẾT TRÌNH và THẢO LUẬN.

7:30AM: Điểm tâm

9:00AM: KHAI MẠC TRẠI “NGỌN ĐUỐC SINH TỒN”

Nghi thức khai mạc: Chào Cờ Úc Việt, Phút Mặc niệm

9:15AM: MC Lê Vũ chào mừng, giới thiệu quan khách ở Mỹ, Úc / giới  thiệu chương trình.

9:25AM: Diễn Văn khai mạc của Trưởng BTC: C/H Đỗ Quang Khải CT/LMDCVN/KBUC.

9:35AM: Đề tài I: Những thành công và vấn nạn của Cộng Đồng Người Việt tại Úc Châu, đặc biệt ở NSW – Luật Sư Tania Huỳnh Tú Phương, PCT/CĐNVTD/NSW, Communication Manager/IMS Program at Clinical Excellence Commission

10:05AM: Thảo Luận: Chủ Tọa Đoàn: Cô Trần Anh Thư, MA In Anthropology & Community Development, Ls Nguyễn Quốc Toàn JP, PCT/CĐNVTD/LBUC,Nguyên Phó Thị Trưởng TP Bkt.

10:35AM: Đề tài II: Nhận Định Hiện Tình Đất Nước Việt Nam: Xã Hội, Giáo Dục, Kinh Tế và Chánh Trị – Luật Sư Nguyễn Văn Thân, nguyên Chủ Tịch CĐNVTD/NSW.