Nhằm hỗ trợ cấp thời về tinh thần lẫn vật chất cho đồng bào tại Việt Nam trong cao trào tranh đấu trước hiểm họa ô nhiễm biển cả làm cho cá chết hàng loạt, trước thái độ vô tri và vô trách nhiệm của Nhà cầm quyền CSVN, chúng tôi kính mời quý đồng hương tham dự buổi tiệc tương trợ do Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do NSW (VWA) tổ chức, cùng với sự yểm trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW (VCA), Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam NSW (VSA), Hội Yểm Trợ Nhân Quyền (Human Rights Relief Foundation) và các cơ quan truyền thông Úc Châu.

Địa điểm: Nhà hàng Crystal Palace, 219 Canley Vale Rd

Canley Heights 2166

Thời gian: Chủ Nhật 22 tháng 5 Năm 2016 từ 7g tối

(tiếp tân: 6g30, khai mạc: 7g00)

Buổi tiệc sẽ có sự tham dự của nhiều chính khách Úc, với báo cáo của Hội Phụ Nữ VNTD/NSW về tiến trình của thỉnh nguyện thư gởi lên Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull, và Tổng Thống Mỹ Barack Obama trong cuộc thăm viếng Việt Nam vào cuối tháng 5/2016.

Mother's Day

Mọi đóng góp trên $2.00 sẽ được cấp giấy biên nhận theo yêu cầu, để được trừ thuế.

Mọi chi tiết, xin liên lạc :

Bà Đặng Kim Ngọc: 0430 619 397

Bà Phạm Ánh Linh: 0416 519 313

Cô Đỗ Thanh Thủy: 0426 464 988

Xin vui lòng ủng hộ: $50.00

SAVE OUR OCEAN, SAVE AUSTRALIA, SAVE VIETNAM, SAVE OUR PEOPLES

Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do NSW

Chủ Tịch Phạm Anh Linh