Thông báo thay thiệp mời

Kính gởi:

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
Quý vị Đại Diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể,
Các Gia Đình Quân Lực VNCH,
Quý Vị Đại Diện Giới Truyền Thông,
Quý Thân Hào Nhân Sĩ,
Quý Đồng Hương & Phụ Nữ

Ngày Khai mạc Đại Hội sẽ chính thức vào Thứ Sáu 02/8/2013, với sự tham dự của các chính khách Úc Việt, Nhân viên các cơ quan phủ bộ, nhân viên xã hội các cấp và quý đồng hương.

Thay mặt Hội Phụ Nữ VN Liên Bang Úc Châu và Hội Phụ Nữ VN Tự Do tại  NSW,  chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Ông/Bà và các thành viên của Quý Hội tham dự:

1. Khai Mạc Đại Hội & Hội Thảo các vấn đề gia đình và săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ hay người già yếu.

Ngày Thứ Sáu 02/8/13  từ  9am-4:30pm
Tại The Mounties Club
101 Meadow Rd. – Mt. Pritchard 2176

2. Đêm văn nghệ Dạ Vũ (Gala Dinner) để Kỷ Niệm 30 năm Thành Lập Hội Phụ Nữ Tiểu Bang NSW, và 20 năm Thành Lập Hội Phụ Nữ Liên Bang.

Đêm Thứ Sáu 02.8.13, Từ 7g chiều – 12 giờ khuya
Nhà Hàng Liberty Palace –  2/256 Chapel Road Sth – BANKSTOWN
Vé bán $40/người.

Đăng ký

Đăng ký

Số điện thoại liên lạc để mua vé Đêm Dạ Tiệc:

Trân trọng kính mời.

Ngày 15 tháng 7 năm 2013

T/M Ban Tổ Chức
Đặng Kim Ngọc
Chủ Tịch Hội PNVNLB & PNVN/NSW


Invitation

You are cordially invited to attend the 10th National Conference of the Federation of Vietnamese Women Associations in Australia.

Theme of the Conference

TENDER LOVING CARE:
A FOCUS ON AGED CARE IN VIETNAMESE COMMUNITY

The day’s program is filled with guests who specialise in the field of Aged Care to share their experience and knowledge

Date: Friday 2 August 2013
Time: 8:30am-4:30pm
Venue: Starz Room
The Mounties Club
101 Meadows Rd.  Mt Pritchard 2170
Followed by a Gala Dinner at the Liberty Palace Bankstown
2/256 Chapel Rd South – Bankstown NSW 2200
From 7pm

Register

We look forward to seeing you

The FVWAA Conference is hosted by the Vietnamese Women’s Association in NSW

R.S.V.P:  email VWA/NSW vwansw@optusnet.com.au by 20 July 2013.

Registration and further in formation, please access the website: vwansw.org.au or contact Thao Nguyen or Victoria Baldin on 8798 0471