Tình đã sang Thu

Anh rất sợ, tuổi đời mau hết quá
Để tình yêu vội vã bước vào thu
Em cứ yêu đi, chớ sợ sương mù
Che khuất nẻo đường về cõi mộng.

Anh dang tay, ôm cả trời biển rộng
Hiến dâng em quà tặng lúc sang thu
Xin em hãy giã từ bao trói buộc
Để cùng Anh, vội vã bước phiêu du.

Đoạn cuối cuộc tình, Ta hãy sống
Cho vẹn tròn ân ái thuở Thanh Xuân
Để trăng ghen với môi cười, má thắm
Và gió hôn trên mái tóc bồng thêm.

Anh xin hứa, sẽ không bao giờ nữa
Để em hờn, mắt lạnh suốt tuần vui,
Nụ hôn trao, môi cười như ấm lại
Vòng tay ôm ru mộng mãi ngàn sau.

Song Kim

__________

Love in the Autumn Years

I’m afraid that our human life is too short,
So please let our love  make haste into Autumn,
Let’s love, and not be afraid of the mist,
That may hide the path to our dreams and wishes

I open my arms, embracing the heavens and the endless sea,
I offer to you these things as a gift in these Autumn days.
Please say farewell to those strings that bind you,
And join me quickly, that we may venture onwards,

In this late stage of our love let’s live,
And fulfil the love and affection of our youth.
Let the moon be jealous of your beaming smile,
rosy lips and cheeks.
And the wind kissing your windblown hair.

I promise, my dearest love, that you will never be sullen,
And look upon me with cold eyes throughout this joyous week.
Our shared kisses will make our smiling lips warm once more,
And our embracing arms lull our dreams for a thousand years to come.

Song Kim
English adaptation by Francis Nguyen